Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VIETRAVEL

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Director
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 Years
Salary Negotiable
Industry Consulting, Executive management, Education /Training
Deadline to Apply 10/05/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh và định hướng hoạt động của Trung tâm Đào tạo, chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, giám sát toàn bộ các hoạt động Trung tâm.
 • Quản lý, giám sát, theo dõi, kiểm tra việc cung ứng dịch vụ đào tạo, du học của Trung tâm
 • Quản lý, giám sát, kiểm tra việc phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai thực hiện xây dựng chương trình đào tạo, sản phẩm du học.
 • Quản lý, giám sát, kiểm tra và cập nhật thông tin về thủ tục pháp lý về đào tạo, du học như: các chính sách, quy định có ảnh hướng đến công tác đào tạo, du học nhằm có có phương án điều chỉnh cho phù hợp....
 • Phát triển quan hệ khách hàng, đối tác nhằm xây dựng nguồn dữ liệu tiềm năng, định hướng hợp tác phát tiển bền vững.
 • Xây dựng các tiêu chuẩn, qui trình đánh giá phù hợp với các công việc liên quan.
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ lên Ban Tổng Giám đốc

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường đại học trong và ngoài nước,…
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nghề, tư vấn du học, các thủ tục visa, dịch vụ giáo dục.
 • Kiến thức am hiểu về công tác đào tạo, thị trường du học các nước, quy trình làm hồ sơ, quy trình làm visa
 • Ngoại ngữ: thành thạo tiếng Anh

YÊU CẦU KHÁC:

 • Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch
 • Kỹ năng giao tiếp, thương lượng với các đối tác và khách hàng.
 • Kỹ năng quản trị rủi ro và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động

 

Vietravel Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.