Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Pháp lý Dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vietravel

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 3 Years
Salary Negotiable
Industry Law / Legal Services, Real Estate
Deadline to Apply 28/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Description

 • Phụ trách pháp lý của dự án bao gồm 4 mảng: quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng
 • Thực hiện các thủ tục, hồ sơ trong quá trình xin phê duyệt các bước pháp lý của dự án như: Chấp thuận chủ trương đầu tư, Phê duyệt quy hoạch, Thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật thi công, Đánh giá tác động môi trường, Thẩm duyệt thiết kế PCCC, Giấy phép XD, các thủ tục liên quan đến việc cấp GCN Quyền sử dụng đất cho công ty
 • Làm việc trực tiếp với các Sở/Ban/Ngành khi có yêu cầu giải trình các nội dung có liên quan đến công việc đang thụ lý
 • Thực hiện bám sát, theo dõi, đôn đốc các chuyên viên thụ lý hồ sơ tại các Sở ngành trong quá trình giải quyết công việc
 • Rà soát tình trạng pháp lý mỗi dự án, cập nhật, bổ túc, phát hành hồ sơ đảm bảo hoạt động bình thường của dự án về pháp lý
 • Quản lý việc lưu trữ hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan đến dự án
 • Cập nhật những thay đổi chính sách mới của nhà nước liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản và tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc triển khai đầu tư phù hợp với các quy định luật pháp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Xây dựng hoặc các ngành có liên quan
 • Có 3 - 5 năm kinh nghiệm làm việc ở các công ty trong ngành liên quan lĩnh vực tư vấn đầu tư, xây dựng, kinh doanh BĐS
 • Có kiến thức về các văn bản luật trong lĩnh vực bất động sản như: Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật kinh doanh bất động sản
 • Am hiểu về quy trình đấu giá/ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là một lợi thế
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng như  Word và Powerpoint đủ để phục vụ công việc báo cáo và thuyết trình theo yêu cầu

Current Job

Chuyên viên Pháp lý Dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vietravel

Vietravel Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.