Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
Job title Location Date posted

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ (ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI)

Ho Chi Minh 17/12/2018

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ (SỞ HỮU TRÍ TUỆ)

Ho Chi Minh 17/12/2018

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR - CN ĐỒNG THÁP

Dong Thap 12/12/2018

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR

Ho Chi Minh 09/11/2018

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO (Trung tâm Dạy nghề và XKLĐ)

Ho Chi Minh 19/11/2018

CHUYÊN VIÊN ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Ho Chi Minh 26/10/2018

NHÂN VIÊN TẠO NGUỒN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Ho Chi Minh 29/10/2018

NHÂN VIÊN KINH DOANH

M.I.C.E

Ho Chi Minh 02/11/2018

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ - CN VINH

Nghe An 11/12/2018

NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

Ho Chi Minh 06/12/2018

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO (Phòng Đào Tạo)

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

Ho Chi Minh 06/12/2018

CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN DỤNG

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

Ho Chi Minh 06/12/2018

CỘNG TÁC VIÊN NHÂN SỰ

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

Ho Chi Minh 06/12/2018

CTV CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

MARKETING DEPARMENT

Ho Chi Minh 03/12/2018

NHÂN VIÊN MARKETING - CN NHA TRANG

Khanh Hoa 29/11/2018

NHÂN VIÊN MUA DỊCH VỤ (TỔ CHỨC SỰ KIỆN)

EVENTS CENTER

Ho Chi Minh 28/11/2018

NHÂN VIÊN KINH DOANH KHÁCH LẺ/KHÁCH ĐOÀN - CN HÀ TĨNH

Ha Tinh 27/11/2018

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - CN THANH HÓA

Thanh Hoa 16/11/2018

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KIÊM KẾ TOÁN - CN THÁI NGUYÊN

Thai Nguyen 08/11/2018

NHÂN VIÊN KINH DOANH KHÁCH LẺ/KHÁCH ĐOÀN - CN THÁI NGUYÊN

Thai Nguyen 08/11/2018
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.